Taller de pràctiques fototextuals


Perquè ni una imatge val més que mil paraules ni una fotografia és transparent, el present taller pretén iniciar als participants en la unió de realitat i ficció partint de l’observació de fotografies i textos. Es pretén que els participants potenciïn la seva creativitat partint d’imatges reals perquè creuen relats foto- textuals propis. La conjugació del real i el fictici es pot plantejar com un joc en el qual arribem a descobrir elements sorprenents de nosaltres mateixos i de l’entorn.

Es realitzarà una introducció sobre les característiques de tots dos mitjans expressius perquè els participants siguin conscients de les seves similituds i diferències, i tinguin eines amb les quals analitzar les relacions entre fotografia i text, potenciar la unió entre totes dues i, sobretot, aconseguir que el missatge final sigui coherent. A aquest efecte es projectarà en cada sessió un power-point i s’aportarà material real.


Cada sessió de 2 hores es dividirà en dues parts: exposició de conceptes sobre el tema de la sessió -mitjançant l’exemplificació de projectes il·lustratius-, i pràctica de grup relacionada amb la tasca proposada en la classe anterior i en la qual els participants hauran d’aportar les seves fotografies i textos al mateix temps que comentar el treball de la resta d’integrants. Durant el curs es canalitzaran els projectes personals de cada assistent per a, en l’última sessió, exposar-los i valorar-los entre tots.