Taller de Prácticas Fototextuales amb Alberto Prieto

Perquè ni una imatge val més que mil paraules ni una fotografia és transparent, el present taller pretén iniciar als participants en la unió de realitat i ficció partint de l’observació de fotografies i textos. Es pretén que els participants potenciïn la seva creativitat partint d’imatges reals perquè creuen relats foto- textuals propis. La conjugació del real i el fictici es pot plantejar com un joc en el qual arribem a descobrir elements sorprenents de nosaltres mateixos i de l’entorn.

Es realitzarà una introducció sobre les característiques de tots dos mitjans expressius perquè els participants siguin conscients de les seves similituds i diferències, i tinguin eines amb les quals analitzar les relacions entre fotografia i text, potenciar la unió entre totes dues i, sobretot, aconseguir que el missatge final sigui coherent. A aquest efecte es projectarà en cada sessió un power-point i s’aportarà material real.

Cada sessió de 2 hores es dividirà en dues parts: exposició de conceptes sobre el tema de la sessió -mitjançant l’exemplificació de projectes il·lustratius-, i pràctica de grup relacionada amb la tasca proposada en la classe anterior i en la qual els participants hauran d’aportar les seves fotografies i textos al mateix temps que comentar el treball de la resta d’integrants. Durant el curs es canalitzaran els projectes personals de cada assistent per a, en l’última sessió, exposar-los i valorar-los entre tots.