Retoc Avançat Professional (Online)

Curs centrat en el retoc i la manipulació de la imatge en publicitat, moda i obra d’autor, que aprofundeix en procediments i recursos avançats, específics de cada àmbit.

Pensat per dotar els alumnes d’un gran domini de les tècniques de postproducció i estimular la seva capacitat creativa; orientat a aconseguir imatges de gran impacte visual, dins el marc de la creació contemporània.

Incideix en aspectes imprescindibles com l’aplicació fotogràfica de les habilitats apreses; la definició de l’objectiu conceptual i estètic, a què aquestes s’han de subordinar; i la metodologia de treball pròpia de cada sector professional.

L’alumne aprofundeix en els mètodes d’impressió i es familiaritza amb l’ampli ventall de solucions de fotoacabat que hi ha avui al mercat.

Per a la seva realització es necessita una bona base de postproducció amb Adobe Photoshop.

Després de realitzar i superar les proves pertinents, els alumnes hauran adquirit la capacitat i la seguretat per afrontar amb èxit la postproducció fotogràfica pròpia, així com per oferir els seus serveis de retocador en el mercat professional.