Mal d’arxiu- amb Natasha Christia

En la cruïlla de l’arxiu i del documental. La provocació i l’afany per la re-lectura de les imatges, els textos i els grans mites que els acompanyen.


Plantejat com un taller de caràcter teoricopràctic, MAL D’ARXIU proporciona una varietat de formes i operacions relacionades amb l’arxiu. El “mal d’arxiu”, tal com el defineix Jacques Derrida en el seu homònim assaig Arxivi Fever, i altres teòrics i pensadors, abasta una varietat de formes i operacions.

Des de l’apropiació d’imatges, documents o llenguatges arxivístics fins a projectes visuals que reencarnen maneres d’arxiu, des de l’apropiació lúdica del domèstic i el quotidià fins a revisions despietades de narratives dominants i una revisió crítica de les pilars de la història de la Fotografia, la cultura i les maneres de l’arxiu han estat usats, sobre-utilitzats i abusats.

El taller té un caràcter híbrid teoricopràctic amb un fort èmfasi en referències visuals i bibliogràfiques.

En una sèrie de sessions teòriques (10 hores), anem a partir d’una sèrie de formulacions teòriques entorn de l’arxiu i casos concrets d’obres i pràctiques artístiques. Detectarem diferents usos i ecosistemes arxivístics que reforcen la convivència d’operacions i llenguatges diversos (imatges, textos, pràctica documental contemporània, activisme, fotolibros). Entre els artistes, teòrics i comissaris que serviran de referents figuren: Ariella Azoulay, Broomberg & Chanarin, Susan Meiselas, Walid Raad (The Atles Group), Akram Zaatari i Carmen Winant, entre altres.

El debat generat en les sessions teòriques (4 hores) s’aplicarà als treballs, pràctiques o materials compartits pels participants durant les nostres sessions pràctiques.

El curs va dirigit a:

Fotógraf@s o estudiants de fotografia amb projectes en marxa, relacionats amb la cultura de l’arxiu.
Artistes, arxivers, cineastes, o qualsevol persona interessada en la teoria i les pràctiques de la fotografia, el fotolibro i, l’art contemporani..