Curs integral de fotografia bàsica

El Curs Bàsic de Fotografia està pensat per a aquells que vulguin gaudir i endinsar-se en la fotografia, que busquen resultats més enllà dels que ofereix el mode automàtic d’una càmera.

El curs és eminentment pràctic, de manera que els alumnes han de realitzar exercicis pautats, tant de presa com de tractament digital amb els ordinadors de les aules.

Aprendre fotografia significa, a més del control de la màquina, adquirir coneixements de lectura i interpretació d’imatges que ajuden a desenvolupar una mirada personal.

L’assimilació dels coneixements flueix de forma natural a classe, on el treball dels mateixos alumnes es discuteix en grup.

Les sessions bàsiques de tractament digital, amb imatges dels exercicis proposats, mostren als participants com desenvolupar la creativitat i els permet descobrir les seves habilitats.

L’ús gratuït de les instal·lacions de pràctiques digitals de l’escola completa una formació que, pot ser un fi en si mateixa o un estímul per seguir avançant en aquest art.