Curs de Retoc i Tractament Digital de la Imatge
(Només nivell 2)

El Curs de Retoc i Tractament Digital de la Imatge (nivell 2) està dirigit a interessats amb formació fotogràfica que vulguin dominar la postproducció digital en major profunditat.

Per a aquest curs cal el coneixement de conceptes teòrics i pràctics bàsics entorn de la informàtica de la fotografia, així com eines i programes informàtics.

El seu desenvolupament progressiu assegura el domini de coneixements i pràctiques imprescindibles: el retoc i el fotomuntatge avançats.

Les pràctiques assignades després de cada classe, doten als alumnes de soltesa i control en relació amb els temes explicats. L’ús lliure de les instal·lacions de l’escola permet un màxim aprofitament dels coneixements adquirits.

Aquest curs té continuïtat amb el Curs de Retoc Avançat Professional.