Curs de Retoc i Tractament Digital de la Imatge (Nivell 1 i 2)

El Curs de Retoc i Tractament Digital de la Imatge està dirigit a interessats amb formació fotogràfica que vulguin dominar la postproducció digital.

El seu desenvolupament progressiu assegura el domini de coneixements i pràctiques imprescindibles: els conceptes teòrics; l’equip i els programes adequats per treballar; les eines i tècniques necessàries per a cada situació; el retoc i el fotomuntatge avançats.

Les pràctiques assignades després de cada classe, doten als alumnes de soltesa i control en relació amb els temes explicats. L’ús lliure de les instal·lacions de l’escola permet un màxim aprofitament dels coneixements adquirits.

Aquest curs té continuïtat amb el Curs de Retoc Avançat Professional.