Curs de projectes multimèdia

El vertigen de les innovacions tecnològiques aporta reptes i solucions als fotògrafs exigents. Els permet expressar-se amb més amplitud i creativitat, però els obliga a estar constantment aprenent per no quedar desfasats.

El vídeo d’alta resolució incorporat a les noves càmeres és la clau per a una nova expressivitat plenament implantada al documentalisme, la publicitat, la moda i la fotografia en general.

Encara que la sensibilitat i els coneixements dels fotògrafs segueixen sent imprescindibles en la creació d’imatges, el nou llenguatge audiovisual exigeix ​​el domini dels seus codis narratius i la tècnica consegüent.

El Curs de Projectes Multimèdia aprofita les qualitats de la càmera fotogràfica (lleugeresa, òptiques intercanviables, poc volum, immediatesa d’ús …) per proposar i explorar nous mitjans en una època de canvi permanent.

Durant l’aprenentatge, els alumnes coneixeran el procés d’edició no lineal, amb un dels programes més reconeguts de moment, Adobe Premiere Pro. Amb ell, podran desenvolupar el seu projecte multimèdia, que ha de reunir fotografia, vídeo, text i àudio.