Curs de Documental Contemporani

Comunicar, emocionar, sorprendre i sintetitzar: aquests són els reptes per a qualsevol fotògraf dedicat a la comunicació, independentment del mitjà (premsa, revistes especialitzades, arxius, editorials …) i del suport (paper, vídeo, televisió o Internet) en el qual publicarà la seva feina.

Amb aquest Curs de Documental Contemporani, Grisart possibilita l’adquisició dels coneixements teòrics, expressius, d’edició, crítics i històrics, necessaris per a desenvolupar amb total solvència aquest poderós recurs comunicatiu.

A més de centrar-se en aspectes fonamentals, com l’assaig fotogràfic i la fotonotícia, el curs s’endinsa en gèneres específics (reportatge de viatges, antropològic, social i de conflicte, esportiu o de naturalesa).

Dins d’aquest camp, cada vegada més, el professional ha de ser un especialista capaç de reinventar-se i adaptar-se en les noves tecnologies si no vol veure marginat d’una professió en continu canvi. Per la qual cosa ha de considerar el següent:

  • La imatge fotogràfica fixa ha deixat de ser l’únic recurs gràfic. El nou fotògraf ha de dominar i aprofitar els avantatges del multimèdia. Això implica controlar els seus codis narratius i possibilitats tècniques.
  • La càmera tradicional ja no és l’única eina capaç d’oferir un bon resultat. Els dispositius electrònics, com el telèfon mòbil, poden ser mitjans idonis per a resoldre situacions concretes. La imatge capturada pot complementar-se amb l’edició i el tractament digital instantanis.
  • Els fotògrafs han de controlar la qualitat de les seves imatges i poder intervenir sobre elles per tal de millorar la seva expressivitat. Per a això necessiten coneixements de tractament digital, que els permeten actuar sobre el terreny de manera ràpida i tenir la possibilitat de difondre la seva feina.
  • Ser conscient dels radicals i continus canvis en el camp de la comunicació, per considerar la globalització i el maneig de les xarxes socials com una oportunitat per difondre el propi treball.

Grisart, conscients de la necessitat de coneixements multimèdia, oferim en el pla d’estudis la possibilitat de complementar la formació amb els següents cursos: