Crear amb xarxes neuronals: noves perspectives

Curs que ajudarà a contextualitzar a la història de l’art la utilització del codi i la programació com a eina i llenguatge d’expressió: pensament computacional, algorítmic i art generatiu.

Introduirà als alumnes en la utilització d’entorns de programació creativa que existeixen en l’actualitat de manera que puguin identificar, valorar i integrar la capacitat computacional dels ordinadors en la producció artística.

S’aprendrà a crear art generatiu amb tècniques avançades d’aprenentatge automàtic. Aquest curs oferirà als participants una visió general de diverses arquitectures de xarxes neuronals que es poden utilitzar per a crear imatges.

A pesar que aquest taller tractarà temes avançats en aprenentatge automàtic, els assistents no necessiten experiència prèvia de programació ni aprenentatge automàtic per a participar.