Els alumnes de Creació de Projectes a partir del projecte “Ciutat Sud” de Sergio Castaneira publicat per Ediciones Anómalas.